Tekniska förändringar har lett till att det är helt annorlunda att gå i gymnasiet idag jämfört med för bara några årtionden sedan. Dagens gymnasieungdomar tar webben och det digitala nätverkssamhället för givet. Att använda en dator är lika självklart för dagens gymnasieelever som tevetittandet är för föräldrarna. När möjligheten att söka, hitta, spara, kontrollera och använda information har effektiviserats förändras också elevers möjligheter och behov både när det gäller lärstilar och de kunskaper man behöver för att tolka all tillgänglig information. Här kan digitala bibliotekstjänster vara till hjälp vid pluggandet.

Redan nu har tekniken och webben ett stort inflytande på vara sociala liv. Många, kanske rentav de flesta av oss, ingår i sociala nätverk av olika slag på webben. Vi deltar och interagerar i olika sammanhang. Hur framtiden blir är svårt att sia om utan en fungerande kristallkula, men en gissning är att vi kommer att tillbringa allt mer tid med att nätverka och interagera på webben. Nya idéer skapas tillsammans och gamla förbättras kollektivt och dynamiskt när interaktionsmöjligheterna blir bättre och fler. Då är det bra om bibliotekens verksamhet svarar mot elevernas behov och förväntningar när det gäller sociala, virtuella kunskapsvärldar.