När man går i gymnasiet är det som bekant ofta mycket som ska hinnas med, såsom läxläsning, provplugg och uppsatsskrivande med mera. Av den anledningen kan det vara bra att ha tillgång till ett bibliotek, där man söka efter information i böcker om det är något man vill ha reda på.Numera kan man på ett enkelt sätt även använda sig av sitt gymnasiebibliotek online, både om man vill söka efter en bok hemifrån och se om den finns tillgänglig på gymnasiebiblioteket. Dessutom finns även en del böcker tillgängliga som e-bok, vilket kan vara praktiskt.