Läxhjälp hemma, kunskap är kul när man kan mer

Nu är tråkiga läxor ett minne blott. Läxhjälp hemma har många fördelar för elever som går i grundskolan och gymnasieskolan. Läxhjälp hemma innebär att du anlitar en studiecoach eller läxhjälpare via ett företag. Tillsammans går ni genom behoven, önskemålen och förväntningarna och företaget matchar ditt barn eller ungdom med en lämplig coach. Det är ditt barn som är i fokus.Det finns många fördelar med läxhjälp. En av dem är att studiecoachen ofta är en högskole- eller universitetsstudent med gedigna och relevanta ämneskunskaper och pedagogisk förmåga att individanpassa undervisningen till ditt barns eller ungdoms lärstil. Coacherna är opretentiösa och engagerade och är duktiga på att entusiasmera.Du kan komma överens om tider, även på kvällar, helger och lov, som passar just din familj. Du kan också komma överens om läxhjälpens upplägg. Behövs det intensivhjälp inför ett prov eller terminsstart eller är det bättre med en kontinuerlig hjälpinsats några gånger i veckan terminen ut? Hur många ämnen behövs det hjälp i? Finns det syskon som också kan behöva hjälp?Studiecoachen kommer hem till er om ni vill det. Annars kan ni komma överens om en annan plats, till exempel på ett bibliotek. Ditt barn får odelad uppmärksamhet och kan ställa vilka frågor som helst.Studiecoach kan man få i de flesta kärnämnen, men också i studieteknik. En viktig del av studietekniken är motivation. En studiecoach kan lära dig hur man sätter upp mål och hur man tar vara på sin motivation. Dessa kunskaper har man nytta av hela livet och de höjer självförtroendet. Ditt barn kommer också att märka att kunskap är kul när man kan mer.Läxhjälp underlättar vardagen för föräldrarna och hjälper eleven att få högre betyg och en säkrare framtid. För läxhjälp få man göra RUT-avdrag vilket gör att kostnaderna blir mindre än man tror.