Digital marknadsföring i skolan

Att förstå marknadsföringens mekanismer är en nödvändighet för dagens ungdomar om man vill kunna bilda sig en egen uppfattning om företeelser och händelser i omvärlden och tjänster och produkter finns på marknaden. Inte minst med tanke på att dagens ungdomar är konsumenter och för morgondagens entreprenör är det viktigt att kunna förstå marknadsmekanismerna.Hur ser då skolungdomarnas utbildning ut när det gäller digital marknadsföring? Det korta svaret är att det varierar beroende på om man går i grund- eller gymnasieskolan och beroende på i hur hög grad olika skolor och lärare poängterar vikten av att kunna analysera och förstå hur vi påverkas av medveten kommunikation. Det finns möjligheter att ta upp digital marknadsföring i samband med flera ämnen inom svenska, samhällskunskap, marknadsföring, journalistik, handel, turism och så vidare, men trots att digital marknadsföring blir allt viktigare så finns det fortfarande inte en egen kurs i ämnet på gymnasienivå trots att det finns hundratals kurser i allt från eurytmi till matuppleveler.Enligt Skolverkets kursplaner finns digitala hjälpmedel och informationsteknik som ett verktyg i marknadsföringsarbetet med som delmoment i kurser inom handel och turism på gymnasienivå. Marknadsföring på internet inom sociala medier, publiceringsverktyg för webbplatser och programvaror för webbplatsproduktion och logistik kan vara ingredienser i de två kurserna om näthandel.Hur man skriver reklamtexter tas kanske upp och när reklam dyker upp kan det vara på sin plats att lära alla, inte bara enstaka ungdomar som har valt en specifik kurs i gymnasiet, om hur man marknadsför sina idéer, kunskaper, tjänster, produkter eller företag på internet. Det finns också skäl att lära alla ungdomar att genomskåda oseriös marknadsföring av blufföretag.Om man själv vill marknadsföra sig digitalt är det viktigt att förstå hur sökmotoroptimering, eller SEO, av texter fungerar för att få sin egen webbsida att synas så högt som möjligt bland sökresultaten. Här gäller det att förstå hur de algoritmer som rangordnar en webbsida fungerar och hur man själv påverka de parametrar som algoritmerna tar hänsyn till. Ett vanligt kriterium vid bedömning av en webbsida är sidans relevans. För att försöka påverka algoritmerna onpage kan man då se till att vissa nyckelord finns med i rubriker och texter, att formatera rubriker med HTML-taggar, bara för att nämna några exempel. En offpage-metod för påverkning är att försöka få andra webbsidor att länka till din egen. Detta är ett betydligt svårare (och nästan viktigare ur ett rankinghänseende) arbete som kräver en hel del kreativitet.